Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

THÔNG BÁO

về việc báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Sinh viên cần chuẩn bị

  • Sinh viên thực tập tại các đơn vị do Khoa ATTT giới thiệu: Phiếu đánh giá kết quả thực tập (Mẫu 3a)
  • Sinh viên thực tập với giảng viên Khoa ATTT: Phiếu đánh giá kết quả thực tập (Mẫu 3b) và Báo cáo kết quả thực tập (theo sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách)
  • Sinh viên thực tập tại các đơn vị khác: Phiếu đánh giá kết quả thực tập (Mẫu 3a) và Báo cáo kết quả thực tập (sinh viên tự quyết định cách thức thể hiện nội dung báo cáo, miễn sao phải làm rõ được những nội dung như đã ghi trong Phiếu đánh giá kết quả thực tập)
  • Sinh viên đã có hợp đồng lao động chính thức: thay Mẫu 3a bằng Mẫu 3c

​2. Nộp báo cáo kết quả

Nội dung nộp:

  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập (theo mẫu 3a, 3b hoặc 3c)
  • Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp (02 bản, đóng bìa xanh)

Hạn nộp: thứ 6, ngày 01/03/2019

Người tiếp nhận: Theo từng bộ môn (Xem file đính kèm)

3. Báo cáo kết quả thực tập

Sinh viên thực tập tại các đơn vị do Khoa ATTT giới thiệu: Không cần báo cáo

Các sinh viên còn lại báo cáo kết quả thực tập với Khoa ATTT như sau:

Thời gian: bắt đầu thứ 08h00, thứ 2, ngày 04/03/2019

Người tiếp nhận: Theo từng bộ môn

 

File đính kèm: download