Cách thức thu, chấm kết quả thực tập (AT12+)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, sinh viên được khuyến cáo hạn chế đến Học viện. Vì thế, xin thông báo hình thức thu, chấm kết quả thực tập như sau:

Sinh viên cần nộp:

 1. Bản scan lưu ở định dạng PDF của Phiếu đánh giá kết quả thực tập hoặc Phiếu đánh giá hiệu quả công việc (nhấn mạnh là bản scan, không phải ảnh chụp bằng máy ảnh hay điện thoại). Bản gốc thì sinh viên giữ lại và nộp lại để kiểm chứng sau khi tình hình dịch lắng xuống (hoặc vào thời điểm thích hợp).
  Tên file đính kèm: <Mã sinh viên>. <Họ và tên>. Phiếu đánh giá (chưa tính đuôi file là PDF)
  Ví dụ: "AT120101. Nguyễn Văn An. Phiếu đánh giá" (phân tách các phần bằng 1 dấu chấm và 1 dấu cách)
 2. Bản mềm của Báo cáo kết quả thực tập (hoặc làm việc)
  Tên file đính kèm: <Mã sinh viên>. <Họ và tên>. Báo cáo kết quả (chưa tính đuôi file)
  Ví dụ: "AT120101. Nguyễn Văn An. Báo cáo kết quả" (phân tách các phần bằng 1 dấu chấm và 1 dấu cách)

Thời hạn nộp và người tiếp nhận:

 1. Sinh viên nộp tất cả những thứ trên cho người quản lý thực tập và đồ án tốt nghiệp của mình qua email.
  Tiêu đề email: <Mã sinh viên>. <Họ và tên>. Kết quả TTTN
  Ví dụ:  "AT120101. Nguyễn Văn An. Kết quả TTTN"
 2. Hạn trong ngày thứ 3, 17/03/2020.

Chấm kết quả:

 • Khoa ATTT sẽ chấm điểm dựa trên những gì sinh viên đã nộp
 • Trong trường hợp cần thiết, sẽ mời sinh viên đến để vấn đáp.
 • Điểm sẽ được công bố sau khi tiếp nhận và kiểm tra bản gốc của Phiếu  đánh giá kết quả thực tập và Phiếu đánh giá hiệu quả công việc.

Nếu không tuân thủ quy cách đặt tên file và tiêu đề email, dẫn đến việc tổng hợp thiếu/sai kết quả thì sinh viên tự chịu trách nhiệm. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cần giải đáp thì liên hệ người Quản lý thực tập và đồ án tốt nghiệp của mình.

Trân trọng thông báo!