Chấm đồ án AT11
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa ATTT thông báo một số thông tin quan trọng liên quan đến việc chấm đồ án cho sinh viên AT11 như sau:

Thời gian chấm: ngày 15/01/2020, bắt đầu từ 13h30

Ngoài cuốn đồ án đã nộp về Khoa, mỗi bạn mang theo 04 cuốn đồ án đến hội đồng. 

Mỗi bạn có tối đa 15 phút để trình bày kết quả đồ án bằng slide (chỉ được phép trình bày phần thực nghiệm khi có sự đồng ý của Chủ tịch hội đồng).

Danh sách phân sinh viên về các hội đồng bảo vệ sẽ được thông báo sau. Do một số bạn chưa đóng học phí cho tín chỉ đồ án, hiện các đơn vị chức năng đang rà soát thông tin này, vì thế, vẫn chưa có danh sách cuối cùng về những bạn được phép bảo vệ đồ án đợt này. Do đó, rất có thể đến cuối ngày Thứ 2 (13/01/2020) mới có được thông tin chính xác.

Trân trọng.