Công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả thí sinh trúng tuyển đào tạo đại học ngành ATTT năm 2015
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học chính quy Ngành An toàn thông tin năm 2015 và danh sách thí sinh trúng tuyển

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo tại đây