Đồ án AT12: sẵn sàng... lần 2
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Thông báo: hiện vẫn chưa có danh sách đề tài cho các bạn AT12 đăng ký.

So với thông báo lần trước thì có một điểm mới: chắc chắn có đồ án nhóm (2 người). Tức là với những đồ án mà có ghi chú là 2 người thì có thể là 1 người làm cũng được mà 2 người làm cũng được.

Danh sách đồ án, thủ tục đăng ký đồ án... sẽ được thông báo vào tối mai, ngày 15/01. Việc đăng ký sẽ thực hiện vào sáng 16/01 (Thứ 5). Lưu ý là chỉ đăng ký duy nhất trong buổi sáng!

Vậy, mọi người hãy sẵn sàng... lần 2!