Đồ án tốt nghiệp AT10 (Đợt 3)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Hiện nay đã có danh sách 48 sinh viên AT10 đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp (Đợt 3). Các bạn hãy nắm kế hoạch chuẩn bị và giao đề tài của Khoa An toàn thông tin (xem file đính kèm) để chuẩn bị tinh thần cho việc đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các bạn có thể liên hệ cô Giáo vụ khoa của Khoa An toàn thông tin để được giải đáp.

File đính kèm: download