Đồ án tốt nghiệp cho AT12: Hãy sẵn sàng!
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Chào toàn thể các bạn sinh viên AT12 (cả Nam và Bắc)

Về vấn đề đồ án tốt nghiệp của các bạn, Khoa ATTT thông báo kế hoạch DỰ KIẾN như sau:

  • 14/01/2019: công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp và Danh sách đề tài đồ án tốt nghiệp trên website của Học viện (lưu ý là có khá nhiều đề tài có đăng ký trước tên sinh viên nhưng không được chấp nhận), .
  • 15/01/2019: tiếp nhận đăng ký đề tài (SV miền Bắc đăng ký trực tiếp tại Khoa, SV miền Nam đăng ký qua điện thoại, chỉ đăng ký trong buổi sáng, thông tin người tiếp nhận đăng ký sẽ được thông báo cụ thể vào ngày 14/01)
  • Có khả năng năm nay Học viện cho phép thực hiện đồ án theo nhóm 2 sinh viên (thông tin chính xác là có hay không sẽ được thông báo vào ngày 14/01)

Mong các bạn theo dõi thông tin để thực hiện, bao gồm cả những bạn đã đăng ký trước với người hướng dẫn.

Chúc một đợt đồ án thành công!