Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh Đại học chính quy ngành An toàn thông tin năm 2015
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 như sau:

...