Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp AT11
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Gửi các bạn thông tin về Hội đồng chấm ĐATN.

Các thư ký hội đồng đều đã gọi điện trực tiếp cho từng SV theo số điện thoại mà các bạn đã cung cấp khi đăng ký đồ án. Tuy nhiên, một số bạn không nghe máy. Vì thế, rất mong các bạn chủ động thông tin cho nhau để đảm bảo mọi người cùng nắm được kế hoạch của Học viện.

File đính kèm: download.

Ghi chú: trong file đính kèm là danh sách mà Khoa ATTT đề nghị; nếu trong đó có những bạn mà còn nợ học phí thì những bạn đó sẽ không được bảo vệ nhé.

Trân trọng.