Kết quả đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Thông báo
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sau thời hạn đăng ký đề tài (đối với sinh viên chưa đăng ký) và bổ sung thông tin về sinh viên (đối với sinh viên đã đăng ký trước với người hướng dẫn), Khoa An toàn thông tin đã nhận được 217 đăng ký HỢP LỆ (có danh sách kèm theo)

Xin chúc mừng 217 bạn! Trong lúc chờ đợi quyết định chính thức của Giám đốc giao đề tài đồ án, các bạn hãy liên hệ người hướng dẫn để chuẩn bị đề cương nhé!

Danh sách sinh viên đăng ký hợp lệ: download.