Khoa ATTT thông báo Quy định thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên AT14
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa ATTT thông báo Quy định thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên AT14, yêu cầu bắt buộc sinh viên AT14 chủ động liên hệ, tìm nơi thực tập tại các doanh nghiệp để thực hiện đúng yêu cầu của học phần Thực tập tốt nghiệp.

  Dưới đây là thông tin các doanh nghiệp mà Khoa ATTT đã liên hệ và sẽ cập nhật dần thêm. Các bạn sinh viên có thể đăng ký thực tập tại các công ty ngoài danh sách Khoa ATTT cung cấp.
//Copy file Quy định thực tập tốt nghiệp AT14  và post dưới các dòng trên giống thông báo này. http://actvn.edu.vn/quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-tot-nghiep-190513.html
Hết.
Bài viết cùng chuyên mục