Khoa ATTT thông báo về báo cáo tiến độ đồ án lần 4 (đồ án đợt 2 năm 2021)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa thông báo tới các bạn SV thực hiện đồ án đợt 2 năm 2021 (AT13, AT12, AT11) về việc báo cáo tiến độ đồ án lần  4 như sau:

- Thời gian: 25/11/2021.

- Người thu: Cán bộ quản lý đồ án (là GV của khoa ATTT, có danh sách đính kèm)

- Hình thức: qua email (có xác nhận của Cán bộ hướng dẫn)

+ Về xác nhận của cán bộ hướng dẫn (với cán bộ hướng dẫn là người ở ngoài khoa ATTT):

Các bạn SV lưu ý, các bạn cần gửi bản Báo cáo tiến độ đồ án lần 4 cho cán bộ hướng dẫn. Sau khi cán bộ hướng dẫn đồng ý, các bạn nhờ các cán bộ hướng dẫn của mình gửi cho các bạn một email xác nhận về Báo cáo tiến độ đồ án lần 4.

+ Ví dụ: Cán bộ hướng dẫn sẽ gửi cho các bạn một email có đính kèm bản Báo cáo tiến độ đồ án lần 4 mà thầy/cô đã duyệt cho các bạn, với nội dung sau:

“Tôi xác nhận đây là Báo cáo tiến độ đồ án lần 4 của SV Nguyễn Văn A mà tôi đã duyệt”.

Sau đó, các bạn forward email này đến cho Cán bộ quản lý đồ án của mình (đầu thư cần chào hỏi các thầy cô, gắn với nội dung email forward).

- Định dạng file báo cáo tiến độ: Các bạn cần đặt tên file theo mẫu sau

Mã SV. Họ tên SV. BC tiến độ ĐATN lần 4. Tên tóm tắt của đề tài

Ví dụ: AT130203. Nguyễn Văn Hải. BC tiến độ ĐATN lần 4. Nghiên cứu XD hệ thống IDS mã nguồn mở

Đề nghị các bạn SV nắm thông tin, tiến hành thực hiện đồ án, thường xuyên trao đổi với cán bộ hướng dẫn và nộp báo cáo tiến độ đúng hạn.

Trân trọng!

Đính kèm:

-         Mẫu báo cáo tiến độ lần 4

Bài viết cùng chuyên mục