Khoa ATTT thông báo về Quyết định giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 và các mốc kiểm tra tiến độ
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa thông báo tới các bạn SV thực hiện đồ án đợt 2 năm 2021 (AT13, AT12, AT11) một số nội dung sau:

+ Quyết định giao đồ án tốt nghiệp (file đính kèm)

+ Các mốc thời gian kiểm tra tiến độ đồ án:

- 05/10/2021: Báo cáo tiến độ đồ án (lần 1)

- 26/10/2021: Báo cáo tiến độ đồ án (lần 2)

- 09/11/2021: Báo cáo tiến độ đồ án (lần 3)

- 25/11/2021: Báo cáo tiến độ đồ án (lần 4)

- 13/12/2021: Nộp quyển đồ án về Khoa ATTT

- 08/01-09/01/2022: Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Đề nghị các bạn SV nắm thông tin, tiến hành thực hiện đồ án, thường xuyên trao đổi với cán bộ hướng dẫn và báo cáo tiến độ theo các mốc trên cho cán bộ quản lý của khoa.

Trân trọng!

Đính kèm:

-         Quyết định giao đồ án tốt nghiệp đợt 2

-         Mẫu báo cáo tiến độ lần 1 (2,3)

Bài viết cùng chuyên mục