KHOA ATTT THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐỒ ÁN CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN CHO ĐỢT BẢO VỆ 2 (AT14)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết
Đề nghị các bạn SV AT14 bảo vệ đợt 2 lưu ý một số thông tin sau:
- SV gửi một cuốn đồ án bản cứng bìa mềm cho Cán bộ phản biện (CBPB) chậm nhất hết sáng ngày mai 5/7/2022. (Sau thời gian này CBPB có quyền không nhận quyển nữa).
- Thời gian bảo vệ: ngày 9/7/2022
+ SV chuẩn bị slide để bảo vệ trong khoảng thời gian 15 phút
+ SV in 5 cuốn đồ án bìa mềm mang đến hôm bảo vệ
+ Chậm nhất 7h sáng SV có mặt trong các phòng hội đồng.
Các bạn SV lưu ý nắm thông tin để thực hiện.
Đính kèm: 
Bài viết cùng chuyên mục