KHOA ATTT THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI QUYỂN ĐỒ ÁN ĐỀN CÁN BỘ PHẢN BIỆN DÀNH CHO SV AT13 (ĐỢT 2) VÀ AT12, AT11
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết
Hiện nay đã có danh sách phân công cán bộ phản biện, theo kế hoạch, đề nghị các bạn SV liên hệ với cán bộ phản biện để gửi quyển đồ án.
Hạn: hết ngày 6/1/2022.
Sau ngày 6/1, nếu SV không gửi quyển đến cán bộ phản biện thì cán bộ phản biện có quyền từ chối nhận cuốn đồ án.
Trân trọng.
Bài viết cùng chuyên mục