Khoa ATTT thông báo về việc nộp Cuốn đồ án bản cứng đã chỉnh sửa đối với AT14 – đợt 1 (năm 2022)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa thông báo tới các bạn SV thực hiện đồ án đợt 1 năm 2022 về việc nộp Cuốn đồ án bản cứng đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng bảo vệ ĐATN như sau:

Thời gian: 14/07/2022 (Thứ 5)

STT

NỘI DUNG CẦN NỘP

NƠI NHẬN

1

- 01 quyển ĐATN đã chỉnh sửa (bìa cứng) có chữ ký của CBHD và SV

 

 

 

 

Giáo viên chủ nhiệm (Hệ quản lý SV)

 

2

- File mềm của ĐATN, toàn bộ sản phẩm liên quan (chương trình, công cụ…) => đưa vào một thư mục và đặt tên theo cấu trúc:

<Mã SV. Họ tên. Tên tóm tắt đề tài. Tên hội đồng>

Ví dụ: <AT130305. Nguyễn Thị Linh. NC công nghệ blockchain và ứng dụng. HĐ4

 

Thư ký hội đồng

(SV có thể gửi email cho thư ký hôị đồng, bản xác nhận chỉnh sửa có thể chụp ảnh, scan để gửi qua email)

3

- 01 Bản xác nhận chỉnh sửa ghi rõ những nội dung đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng, có chữ ký của CBHD và SV (theo mẫu)

 

Ghi chú: - SV cần nộp đầy đủ các nội dung trên, nếu không hoàn thành trong 14/07/2022, SV sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ ĐATN.

Đính kèm:

-          DS thông tin liên lạc của các thư ký hội đồng

-          Mẫu xác nhận chỉnh sửa đồ án.

Bài viết cùng chuyên mục