Khoa ATTT thông báo về việc nộp đề cương đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2021!
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa thông báo lại cho các bạn SV thực hiện đồ án đợt 2 năm 2021 (gồm các bạn AT13, và một số bạn AT12, AT11, v.v) về việc nộp đề cương đồ án với một số nội dung quan trọng như sau:

- Hạn nộp: 8/9/2021

- Người thu: Cán bộ quản lý đồ án (là GV của khoa ATTT, có danh sách đính kèm)

- Hình thức: qua email (có xác nhận của Cán bộ hướng dẫn)

+ Về xác nhận của cán bộ hướng dẫn:

Các bạn SV lưu ý, các bạn cần gửi đề cương cho cán bộ hướng dẫn để các thầy/cô góp ý giúp. Sau khi các bạn đã chỉnh sửa và thống nhất với cán bộ hướng dẫn, các bạn nhờ các cán bộ hướng dẫn của mình gửi cho các bạn một email xác nhận về bản đề cương đồ án.

+ Ví dụ: Cán bộ hướng dẫn sẽ gửi cho các bạn một email có đính kèm bản đề cương mà thầy/cô đã duyệt cho các bạn, với nội dung sau:

“Tôi xác nhận đây là đề cương đồ án của SV Nguyễn Văn A mà tôi đã duyệt”.

Sau đó, các bạn forward email này đến cho Cán bộ quản lý đồ án của mình (đầu thư cần chào hỏi các thầy cô, gắn với nội dung email forward).

- Định dạng file đề cương: Các bạn cần đặt tên file đề cương theo mẫu sau

Mã SV. Họ tên SV. Đề cương ĐATN. Tên tóm tắt của đề tài

Ví dụ: AT130203. Nguyễn Văn Hải. Đề cương ĐATN. Nghiên cứu XD hệ thống IDS mã nguồn mở

Đề nghị các bạn SV chủ động, tích cực viết đề cương đồ án, và liên hệ với cán bộ hướng dẫn để hoàn thành đồ án đúng hạn.

- Đính kèm: 

+ DS cán bộ quản lý đồ án.

+ Thông tin email, số điện thoại các cán bộ quản lý đồ án của khoa ATTT.

Bài viết cùng chuyên mục