KHOA ATTT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SV ATTT KHÓA 14
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Hiện nay, đã đến hạn thu báo cáo thực tập tốt nghiệp, Khoa thông báo tới các bạn SV AT14 một số lưu ý như sau:

- Thời hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: 01/03/2022

- Hình thức: online

- Nộp cho Cán bộ quản lý thực tập của khoa.

- Nội dung nộp:

+ File Báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

+ File Phiếu đánh giá kết quả thực tập (tại công ty) – đã được scan/chụp ảnh 

(Chữ ký của người quản lý thực tập có thể để trống)

- Lưu ý, báo cáo cần được đặt tên theo mẫu:

<MãSV. Họ tên. Báo cáo TTTN>

Ví dụ: AT14. Nguyễn Thị Huyền. Báo cáo TTTN

Đề nghị các bạn sinh viên nắm thông tin và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng hạn trên cho Cán bộ quản lý.

(Với những bạn bị f0, chưa kịp xin phiếu đánh giá kết quả thực tập tại công ty, thì cần báo cáo lại Cán bộ quản lý và cho phép nộp sau phiếu này trong vòng 7-10 ngày, tuy nhiên vẫn phải nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho cán bộ quản lý vào 01/03/2022).

Đính kèm:

1. Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập tại công ty

2. Mẫu báo cáo kết quả  thực tập tốt nghiệp

3. Danh sách Cán bộ quản lý thực tập và SV

Bài viết cùng chuyên mục