Khoa ATTT thông báo về việc thu đồ án tốt nghiệp (đồ án đợt 2 năm 2021)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa thông báo tới các bạn SV thực hiện đồ án đợt 2 năm 2021 (AT13, AT12, AT11) về việc thu đồ án tốt nghiệp như sau:

Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp, nên khoa sẽ thu bản mềm đồ án của SV qua email.

- Thời gian: 13/12/2021.

- Người thu: Cán bộ quản lý đồ án (là GV của khoa ATTT)

- Hình thức: qua email (có xác nhận của Cán bộ hướng dẫn)

- Nội dung nộp gồm 2 phần:

    + Bản mềm đồ án

    + Bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn

- Định dạng file bản mềm đồ án: Các bạn cần đặt tên file theo mẫu sau

Mã SV. Họ tên SV. Tên tóm tắt của đề tài đồ án

Ví dụ: AT130203. Nguyễn Văn Hải. Nghiên cứu XD hệ thống IDS mã nguồn mở.

(Nếu SV đặt sai định dạng, cán bộ quản lý có quyền không nhận bản đồ án đó)

- Về xác nhận của cán bộ hướng dẫn (với cán bộ hướng dẫn là người ở ngoài khoa ATTT):

Các bạn SV lưu ý, các bạn cần gửi bản Bản mềm đồ án cho cán bộ hướng dẫn. Sau khi cán bộ hướng dẫn đồng ý, các bạn nhờ các cán bộ hướng dẫn của mình gửi cho các bạn một email xác nhận về Bản mềm đồ án..

     Ví dụ: Cán bộ hướng dẫn sẽ gửi cho các bạn một email có đính kèm bản Bản mềm đồ án mà thầy/cô đã duyệt cho các bạn, với nội dung sau:

“Tôi xác nhận đây là Bản đồ án của SV Nguyễn Văn A mà tôi đã duyệt”.

Sau đó, các bạn forward email này đến cho Cán bộ quản lý đồ án của mình (đầu thư cần chào hỏi các thầy cô, gắn với nội dung email forward).

Đề nghị các bạn SV nắm thông tin, khẩn trương hoàn thiện đồ án, trao đổi với cán bộ hướng dẫn và nộp bản mềm đồ án đúng hạn cho cán bộ quản lý.

Trân trọng!

Sau đây là kế hoạch thu và bảo vệ đồ án, các bạn SV đọc và nắm thông tin để thực hiện đúng kế hoạch.

KẾ HOẠCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA 13 (ĐỢT 2), KHÓA 12, 11, NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Thời gian

Nội dung

Tài liệu nộp

Địa điểm/Người nhận

Ghi chú

13/12/2021

Nộp đồ án

- 01 file mềm ĐATN có xác nhận của CBHD.

- 01 file nhận xét của CBHD có chữ ký của CBHD được scan hoặc chụp ảnh (theo mẫu 1).

Lưu ý: file định dạng ĐATN phải được đặt theo mẫu:

<Mã SV>. <Họ tên SV>.<Tên tóm tắt ĐA>

VD: AT130504. Nguyễn Văn Minh. NC về công nghệ Blockchain và ƯD

 

Cán bộ quản lý ĐATN.

 

Gửi qua email

 

Danh sách cán bộ phản biện, Hội đồng bảo vệ thông báo trên website Học viện, Hệ quản lý SV

21/12/2021

DS cán bộ phản biện

Quyết định phân công chấm phản biện ĐATN

 

Công bố danh sách lên Website Học viện

22/12/2021

Chậm nhất đến hết ngày 22/12/2021, SV phải nộp quyển ĐATN cho CBPB

- SV chủ động liên hệ với CBPB để hỏi ý kiến về việc gửi đồ án theo một trong hai hình thức:

+ Gửi trực tiếp cuốn đồ án bản in

+ Gửi qua email bản mềm đồ án

- SV nộp kèm bản nhận xét phản biện cho CBPB (theo mẫu 2)

 

 

CBPB

 

Nếu hết ngày 22/12/2021 mà SV chưa gửi được cuốn đồ án cho CBPB, thì CBPB có quyền từ chối nhận và SV phải tự chịu trách nhiệm.

31/12/2021

Quyết định Hội đồng đồ án chấm tốt nghiệp

Quyết định thành lập hội đồng chấm ĐATN

 

Công bố danh sách lên Website Học viện

07/01/2022-08/01/2022

 

Nộp quyển ĐATN

 

Nộp 05 quyển ĐATN bản in (bìa mềm)

 

Giáo viên chủ nhiệm (Hệ Quản lý SV)

Nhờ Hệ QLSV thu đồ án giúp và phân các cuốn đồ án về các hội đồng

08/01/2022-09/01/2022

(Dự kiến)

Bảo vệ ĐATN

 

Hội đồng bảo vệ

 

 

 

Chỉnh sửa/hoàn thiện ĐATN theo góp ý của CBPB và hội đồng

21/01/2022

Nộp bản chỉnh sửa ĐATN

- 01 quyển ĐATN đã chỉnh sửa (bìa cứng) có chữ ký của CBHD và SV

- File mềm của ĐATN, toàn bộ sản phẩm liên quan (chương trình, công cụ…)

- 01 Bản xác nhận chỉnh sửa có chữ ký của CBHD và SV (theo mẫu 3)

     

 

Nộp cho Thư ký hội đồng.

Không hoàn thành sẽ không được công nhận kết quả ĐATN.

Đính kèm:

-  Mẫu trình bày đồ án

- Mẫu nhận xét của cán bộ hướng dẫn

 Mẫu nhận xét của cán bộ phản biện

- Mẫu xác nhận chỉnh sửa đồ án sau bảo vệ

- Mẫu phiếu chấm điểm của hội đồng

Bài viết cùng chuyên mục