KHOA ATTT THÔNG BÁO: V/v LIÊN HỆ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN VÀ LÀM ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ATTT - AT13 ĐỢT 2
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

     Hiện nay, khoa đã có danh sách bản đăng ký đồ án cho các bạn SV AT13 đợt 2 dựa trên buổi đăng ký đồ án tốt nghiệp dựa trên MS Team diễn ra ngày 25/8.

     Vậy, khoa đề nghị các bạn SV chủ động liên hệ với Cán bộ hướng dẫn để xin tài liệu đồ án và nhờ các thầy/cô hướng dẫn làm Đề cương đồ án tốt nghiệp.

Hạn nộp đề cương đồ án tốt nghiệp về khoa là ngày 06/09/2021.

 Hình thức thu đề cương đồ án tốt nghiệp sẽ được thông báo sau.

Đề nghị các bạn SV sắp xếp thời gian, nhanh chóng liên hệ với Cán bộ hướng dẫn của mình.

Đính kèm:

Bài viết cùng chuyên mục