KHOA ATTT THÔNG BÁO: V/v LIÊN HỆ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN VÀ LÀM ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN ĐỢT 2 (NĂM 2022
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Hiện nay, khoa đã có danh sách bản đăng ký đồ án cho các bạn SV AT14 đợt 2 (gồm cả một số SV AT13, AT12) dựa trên buổi đăng ký đồ án tốt nghiệp qua MS Team.

Vậy, khoa đề nghị các bạn SV chủ động liên hệ với Cán bộ hướng dẫn để xin tài liệu đồ án và nhờ các thầy/cô hướng dẫn làm Đề cương đồ án tốt nghiệp.

Hạn nộp đề cương đồ án tốt nghiệp về khoa là ngày 24/06/2022.

Hình thức thu đề cương đồ án tốt nghiệp sẽ được thông báo sau.

Đề nghị các bạn SV sắp xếp thời gian, nhanh chóng liên hệ với Cán bộ hướng dẫn của mình.

Đính kèm:

-         Mẫu đề cương đồ án tốt nghiệp

-         Danh sách đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt 2 (2022)

Bài viết cùng chuyên mục