KHOA ATTT THÔNG BÁO: V/v THU ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN ĐỢT 2 (NĂM 2022)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Theo thông báo Khoa đã gửi, yêu cầu các bạn SV AT14 đợt 2 (gồm cả một số SV AT13, AT12) liên hệ với Cán bộ hướng dẫn để làm đề cương đồ án. Hiện nay, sắp đến thời hạn thu đề cương đồ án, vậy khoa thông báo tới các bạn SV như sau:

 - Thời gian thu đề cương: 24/06/2022 (từ 8h - 16h30)

- Hình thức: trực tiếp

- Người thu: Cán bộ quản lý đồ án 

(Lưu ý cán bộ quản lý đồ án là Giảng viên của khoa ATTT - có danh sách kèm theo

+ Nếu Cán bộ hướng dẫn là GV của khoa thì sẽ là cán bộ quản lý đồ án luôn

+ Nếu Cán bộ hướng dẫn là người ngoài khoa, thì cán bộ quản lý đồ án có tên ở cột bên cạnh).

- SV cần in bản đề cương đồ án, xin chữ ký của Cán bộ hướng dẫn, sau đó mang đến nộp cho Cán bộ quản lý đồ án đúng thời gian trên. Nếu sau thời gian trên, SV không mang nộp đề cương thì đồ án coi như bị hủy và SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đề nghị các bạn SV đọc kỹ thông tin để thực hiện.

Đính kèm:

-         Mẫu đề cương đồ án tốt nghiệp

-         Danh sách các cán bộ quản lý đồ án

Bài viết cùng chuyên mục