Lùi thời điểm chấm đồ án tốt nghiệp AT12
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Sau khi xem xét kết quả báo cáo tiến độ lần 3, Khoa An toàn thông tin nhận thấy dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Vì thế, Khoa ATTT đã thống nhất với Phòng Đào tạo đề xuất Lãnh đạo Học viện lùi thời điểm chấm đồ án cho sinh viên AT12. Cụ thể như sau:

23/06/2020: Nộp cuốn đồ án tốt nghiệp

Lịch chấm đồ án sẽ được thông báo sau.

Ngoài ra, sinh viên cần bổ sung một lượt báo cáo tiến độ (báo cáo lần 4) vào ngày 09/06/2020.

Trân trọng.