Lùi thời điểm thu báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp AT12
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Học viện đã có quyết định hoãn thời điểm tiếp tục học đến hết 08/3. Vì vậy, việc thu và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên AT12 sẽ lùi lại đến 17/03. Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo sau.

Nhắc lại, sinh viên thực tập (làm việc) ở các cơ quan, doanh nghiệp ngoài Khoa ATTT cần nộp các tài liệu sau:

  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập (hoặc Phiếu đánh giá hiệu quả công việc) của đơn vị sử dụng lao động theo mẫu đã gửi ở Thông báo trước.
  • Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp (do sinh viên tự soạn để trình bày cụ thể những kết quả đã đạt được trong quá trình thực tập (hoặc trong quá trình làm việc trong khoảng thời gian vừa qua). Báo cáo này không có mẫu, sinh viên tự quyết định hình thức trình bày.

Trân trọng thông báo.