Quy định đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh Đại học chính quy ngành ATTT năm 2015
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức đào tạo đại học tại Học viện Kỹ thuật mật mã;

Học viện Kỹ thuật mật mã quy định đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy ngành An toàn thông tin (mã ngành 52.48.02.02) năm 2015 như sau:

I. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

1. Đối tượng tuyển thẳng

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức (với điều kiện môn được giải là một trong các môn Toán, Lý, Hóa, Tin), đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được tuyển thẳng đào tạo đại học chính quy  ngành An toàn thông tin.

- Những thí sinh đã dự thi và trúng tuyển ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ. Nếu có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện theo đúng chuyên ngành đã trúng tuyển trước đây mà không phải thi lại.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

- Chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia để xét tuyển đại học.

- Thí sinh phải có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ  1,0 điểm trở xuống.

Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã xem xét, quyết định cho hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) đối với thí sinh đủ điều kiện đào tạo đại học ngành An toàn thông tin.

3. Đối tượng không tuyển thẳng

Căn cứ thực tế đào tạo chuyên ngành An toàn thông tin năm 2015, Học viện Kỹ thuật Mật mã không tuyển thẳng với các đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

II. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu ở Phụ lục 1, 2, 3 (Công văn số 1988/BGDDT-KTKĐCLĐT ngày 24 tháng 4 năm 2015) của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2015./.