Thay đổi kế hoạch thu đề cương ĐATN và phiếu xác nhận TTTN
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Chiều nay, 13/02/2020, Lãnh đạo Học viện đã họp, đánh giá tình hình dịch nCoV vẫn diễn biến phức tạp nên tiếp tục lùi kế hoạch học tập thêm 1 tuần. Căn cứ tình hình mới, Khoa ATTT thông báo thay đổi cách thức nộp đề cương ĐATN và phiếu xác nhận TTTN như sau (lưu ý là chỉ thay đổi hình thức nộp, còn hạn nộp không thay đổi, vẫn là ngày 17/02/2020):

Phiếu xác nhận tiếp nhận thực tập tốt nghiệp: tất cả sinh viên thuộc diện nộp phiếu xác nhận (trừ những người đã nộp trước Tết) đều chỉ nộp bản scan Phiếu xác nhận tiếp nhận thực tập (hoặc Phiếu xác nhận sử dụng lao động), gửi về địa chỉ "Lê Đức Quý <quyld2001@gmail.com>". Tiêu đề email và tên file đính kèm có dạng [Mã sinh viên].[Họ và tên].["Phiếu xác nhận..."]; sinh viên giữ bản gốc để sau này nộp cùng Phiếu đánh giá kết quả thực tập (hoặc Phiếu đánh giá hiệu quả công việc).

Đề cương đồ án tốt nghiệp:

**** Nếu người hướng dẫn là giảng viên Khoa ATTT thì người hướng dẫn sẽ in đề cương và nộp. Đề cương chỉ cần có chữ ký của người hướng dẫn, không cần chữ ký của sinh viên. Người tiếp nhận là Giáo vụ khoa - cô Nguyễn Thị Thu Thủy.

**** Nếu người hướng dẫn là giảng viên Học viện ở Hà Nội (mà không phải là giảng viên Khoa ATTT) thì sinh viên nhờ người hướng dẫn của mình in đề cương và nộp về Khoa ATTT. Đề cương chỉ cần có chữ ký của người hướng dẫn, không cần chữ ký của sinh viên. Người tiếp nhận là thầy Lại Minh Tuấn.

**** Các trường hợp còn lại, sinh viên nhờ người hướng dẫn nộp qua email. Cụ thể, sau khi hoàn tất việc xây dựng đề cương, sinh viên gửi đề cương tới email của người hướng dẫn và nhờ người hướng dẫn chuyển tiếp email tới địa chỉ email của thầy Lại Minh Tuấn là lmtuan.1989@gmail.com.

Lưu ý:

+++ Như vậy, không có sinh viên nào trực tiếp nộp đề cương ĐATN

+++ Trường hợp người hướng dẫn không phải là giảng viên của Khoa ATTT thì sinh viên cần phải giải thích tình huống hiện thời để nhận được sự giúp đỡ của người hướng dẫn, bởi người hướng dẫn có thể chưa nắm được nội dung thông báo này.

+++ Trường hợp sinh viên cần nhờ người hướng dẫn nộp đề cương qua email thì chúng tôi gợi ý nội dung email gửi cho người hướng dẫn như sau:

Kính gửi thầy/cô
Em là Nguyễn Văn An, mã sinh viên AT120101, thực hiện đề tài "XXXXXXXXXXXXXXXX".
Sau khi trao đổi, được thầy/cô hướng dẫn, em đã hoàn thiện đề cương đồ án (như trong file đính kèm). Theo hướng dẫn của Học viện (ở đây: http://attt.actvn.edu.vn/thay-doi-ke-hoach-thu-de-cuong-datn-va-phieu-xac-nhan-tttn-96.html), để được chính thức giao đồ án thì em cần nộp đề cương có xác nhận của người hướng dẫn vào ngày 17/02/2020. Vậy, nếu thầy/cô đồng ý với bản đề cương này thì thầy vui lòng giúp em chuyển tiếp (forward) email này tới địa chỉ của người tiếp nhận đề cương là thầy Lại Minh Tuấn (lmtuan.1989@gmail.com).
Em xin cảm ơn thầy/cô.

+++ Do năm nay có thêm trường hợp đề tài thực hiện theo nhóm 2 sinh viên, để đảm bảo tính thống nhất, các bạn có thể cập nhật mẫu đề cương mới ở đây: download.

Trân trọng thông báo!