Thay đổi người tiếp nhận đăng ký đề tài ĐATN (AT12)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Vì một số thầy cô có kế hoạch đột xuất, xin thông báo về việc thay đổi người tiếp nhận đăng ký đề tài như sau

1. Thầy Cao Minh Tuấn được thay bởi thầy Nguyễn Đức Ngân (0982-138-219, Phòng 708 )

2. Cô Trần Thị Xuyên được thay bởi thầy Hoàng Đức Thọ (0985-086-467, Phòng 703)

Mong các bạn SV cập nhật thông tin cho nhau để đăng ký ĐA thành công!