THÔNG BÁO Đăng ký đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy ngành An toàn thông tin đợt 2 - năm 2022 theo hình thức trực tuyến
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

THÔNG BÁO

Đăng ký đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy ngành An toàn thông tin đợt 2 - năm 2022 theo hình thức trực tuyến

 

Căn cứ Kế hoạch số ………của Học viện Kỹ thuật mật mã về việc tổ chức triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy ngành An toàn thông tin (AT14);

Khoa ATTT thông báo về thông tin đăng ký đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy An toàn thông tin Khóa AT14 đợt 2 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN như sau:

TT

Thời gian

Nội dung

Hình thức

Ghi chú

1

02/06/2022

 

- Tạo phòng Đăng ký ĐATN online trên Microsoft Teams.

- Công bố danh sách ĐATN cho SV gồm:

(1). Danh sách ĐATN do SV chủ động liên hệ, đề xuất và đăng ký với GVHD.

(2). Danh sách ĐATN cho SV đăng ký.

Online

Sinh viên  đủ điều kiện chủ động join vào phòng theo link công bố.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWlltMHQGSy4qrxvr5n5OUK1wpgQBk6ieIAOYyaK_RNs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a98f63f8-0dd5-4c4d-a4a1-3cb1203d1ed4&tenantId=0aa16d8a-a396-4e21-aa14-2a68a45786bc

 

 Mọi thắc mắc liên hệ cô Thủy 0916320512

3

03/06/2022

 (9h00 – 9h15)

- Triệu tập SV và hướng dẫn cho SV cách thức đăng ký online, cho SV đăng ký thử nghiệm trên Microsoft Teams sử dụng ứng dụng Polly.

Online

Sinh viên đã chủ động đề xuất và đăng ký làm với GVHD không được phép thay đổi lựa chọn, khi đã công bố danh sách

4

03/06/2022

 (9h15h – 10h)

Sinh viên đăng ký ĐATN chính thức trên Microsoft Teams sử dụng ứng dụng Polly.

Online

Sinh viên cân nhắc kỹ khi chọn đề tài,

- Kết quả đã chọn không được hủy

- Trong quá trình đăng ký, nếu có một đề tài mà sinh viên  được đứng đầu (đã  đăng ký thành công) mà tiếp tục đăng ký tiếp thì kết quả sẽ bị hủy, sinh viên không được làm đồ án đợt này nữa.

5

03/06/2022

 (10h00 – 10h30)

Công bố danh sách SV đăng ký ĐATN thành công.

SV bổ sung đầy đủ thông tin vào danh sách đăng ký.

Online

Tất cả SV đều phải tham gia để xác nhận đăng ký.

Nhận được Thông báo này, sinh viên chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện (Thiết bị, mạng) cần thiết để thực hiện./.

Bài viết cùng chuyên mục