THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

KHÓA 13 (ĐỢT 2), KHÓA 12, 11, NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Thời gian

Nội dung

Tài liệu nộp

Địa điểm/Người nhận

Ghi chú

 

Danh sách cán bộ phản biện, Hội đồng bảo vệ thông báo trên website Học viện, Hệ quản lý SV

5/01/2022

DS cán bộ phản biện

Quyết định phân công chấm phản biện ĐATN

 

Công bố danh sách lên Website Học viện

6/01/2022

Chậm nhất đến hết ngày 6/01/2022, SV phải nộp quyển ĐATN cho CBPB

- SV chủ động liên hệ với CBPB để gửi quyển đồ án

- SV nộp kèm bản nhận xét phản biện cho CBPB (theo mẫu 2)

 

 

CBPB

 

Nếu hết ngày 6/01/2022 mà SV chưa gửi được cuốn đồ án cho CBPB, thì CBPB có quyền từ chối nhận và SV phải tự chịu trách nhiệm.

15/01/2022

Quyết định Hội đồng đồ án chấm tốt nghiệp

Quyết định thành lập hội đồng chấm ĐATN

 

Công bố danh sách lên Website Học viện

19/01/2022-20/01/2022

 

Nộp quyển ĐATN

 

Nộp 05 quyển ĐATN bản in (bìa mềm)

 

Giáo viên chủ nhiệm (Hệ Quản lý SV)

Nhờ Hệ QLSV thu đồ án giúp và phân các cuốn đồ án về các hội đồng

21/01/2022-22/01/2022

(Dự kiến)

Bảo vệ ĐATN

 

Hội đồng bảo vệ

 

 

 

Chỉnh sửa/hoàn thiện ĐATN theo góp ý của CBPB và hội đồng

22/01/2022

Nộp bản chỉnh sửa ĐATN

- 01 quyển ĐATN đã chỉnh sửa (bìa cứng) có chữ ký của CBHD và SV

- File mềm của ĐATN, toàn bộ sản phẩm liên quan (chương trình, công cụ…)

- 01 Bản xác nhận chỉnh sửa có chữ ký của CBHD và SV (theo mẫu 3)

     

 

Nộp cho Thư ký hội đồng.

Không hoàn thành sẽ không được công nhận kết quả ĐATN.

Bài viết cùng chuyên mục