Thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên Khóa 12, ngành ATTT
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Gửi đến các bạn kế hoạch nộp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 12(1), ngành ATTT. 

Cùng gửi đến các bạn mẫu(2): Bảng phân chia công việc,nhận xét của cán bộ hướng dẫn, phản biện...

download ở 2 link dưới

(1)Kế hoạch và lịch bảo vệ đồ  án

(2)Các mẫu

Bài viết cùng chuyên mục