THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN GỬI ĐỒ ÁN CHO PHẢN BIỆN KHÓA 14 (ĐỢT 1) NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa ATTT thông báo tới các bạn sinh viên AT14 (đợt 1), do một số lý do nên thời gian SV đi nộp đồ án cho cán bộ phản biện sẽ lùi lại một chút (bôi đỏ), còn lại các nội dung khác vẫn thực hiện theo đúng Kế hoạch như dưới đây. Các bạn đọc kỹ thông tin để thực hiện.

Thời gian

Nội dung

Tài liệu nộp

Địa điểm/Người nhận

Ghi chú

10/06/2022

Nộp đồ án

- 01 quyển ĐATN (bìa mềm) có chữ kỹ CBHD và chữ ký SV.

- 01 bản nhận xét có chữ ký CBHD: Mẫu 1

     

CBQL ĐATN.

 

 

21/06/2022

Danh sách phản biện, hội đồng bảo vệ thông báo trên website Học viện

22/06/2022-23/06/2022

SV nộp quyển ĐATN cho CBPB

- 01 quyển ĐATN (bìa mềm) có chữ kỹ CBHD và chữ ký SV.

- 01 mẫu nhận xét phản biện: Mẫu 2

 

CBPB

 

Nếu hết ngày 23/06/2022 mà SV chưa gửi được cuốn đồ án cho CBPB, thì CBPB có quyền từ chối nhận và SV phải tự chịu trách nhiệm.

02/07/2022-03/07/2022,

09/07/2022-10/07/2022,

(Dự kiến)

Bảo vệ ĐATN

05 quyển ĐATN (bìa mềm)

 

Hội đồng bảo vệ

 

 

 

Chỉnh sửa/hoàn thiện ĐATN theo góp ý của CBPB và hội đồng

29/07/2022

Nộp bản chỉnh sửa ĐATN

- 01 quyển ĐATN đã chỉnh sửa (bìa cứng) có chữ ký của CBHD và SV

- File mềm của ĐATN, toàn bộ sản phẩm liên quan (chương trình, công cụ…)

- Bản xác nhận chỉnh sửa có chữ ký của CBHD và SV: Mẫu 3

      Lưu ý: file định dạng ĐATN phải được đặt theo mẫu:

<Mã SV>. <Họ tên SV>.<Tên tóm tắt ĐA>

VD: AT130504. Nguyễn Văn Minh. NC về công nghệ Blockchain và ƯD

 

 

Nộp cho Thư ký hội đồng.

Không hoàn thành sẽ không được công nhận kết quả ĐATN.

 

Đính kèm:

-  Mẫu nhận xét của cán bộ phản biện

- Mẫu xác nhận chỉnh sửa đồ án sau bảo vệ

Bài viết cùng chuyên mục