Thông báo về Thực tập tốt nghiệp cho AT12
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Gửi toàn thể các bạn sinh viên AT12 (cả Nam và Bắc),
Liên quan đến việc thực tập của các bạn, Khoa ATTT thông báo như sau:

1. Thực tập tốt nghiệp cũng là một học phần như bao học phần khác. Các bạn cần đăng ký học phần này, nếu không, mọi kết quả thực tập đều không được công nhận.

2.Các bạn có thể thực tập ở bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào, hoặc có thể thực tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên Khoa ATTT. Trong file đính kèm có danh sách các chủ đề thực tập với giảng viên của Khoa và danh sách một số doanh nghiệp có tiếp nhận sinh viên thực tập để sinh viên tham khảo (nhấn mạnh là chỉ mang tính tham khảo, các bạn có thể tìm cơ hội thực tập ở bất kỳ công ty nào khác, các thầy cô của Khoa ATTT có thể giao thêm các nhiệm vụ khác nếu các bạn có nhu cầu). Khoa ATTT khuyến khích các bạn thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp.

3. Trong mọi trường hợp, dù thực tập ở đâu thì các bạn cũng cần được bên tiếp nhận thực tập giao nhiệm vụ thực tập trong lĩnh vực an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin. Nếu thực tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì vẫn phải vận dụng kiến thức an toàn thông tin. Đối với những bạn đang thực tập hoặc đi làm chính thức mà nhiệm vụ được giao không liên quan đến ATTT thì các bạn cần đăng ký nhiệm vụ ATTT với giảng viên của Khoa.

4. Đầu kỳ, các bạn cần nộp Phiếu xác nhận tiếp nhận thực tập (mẫu 1a, đối với các bạn thực tập) hoặc Phiếu xác nhận sử dụng lao động (mẫu 1b, đối với các bạn đã có hợp đồng lao động). Cuối kỳ thực tập (theo kế hoạch của Học viện), các bạn cần nộp Phiếu đánh giá kết quả thực tập (mẫu 2a) hoặc Phiếu đánh giá hiệu quả công việc (mẫu 2b) cùng với Báo cáo kết quả thực tập trình bày cụ thể những việc đã làm và kết quả đã đạt được trong thời gian thực tập (hoặc làm việc). Riêng với những bạn thực tập ở Samsung thì các giấy tờ này là không cần thiết (Samsung sẽ làm việc trực tiếp với Khoa ATTT về vấn đề này); với những bạn thực tập với giảng viên của Khoa ATTT thì làm theo hướng dẫn của giảng viên.

5. Các mốc thời gian

  • Từ nay đến hết ngày 13/01/2020: đăng ký thực tập với giảng viên của Khoa ATTT (liên hệ trực tiếp với giảng viên)
  • Ngày 14/01/2020: các bạn thực tập, làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nộp Phiếu xác nhận tiếp nhận thực tập hoặc Phiếu xác nhận sử dụng lao động (tại Phòng 708, gặp anh Quý)
  • Ngày 06/02/2020: các bạn thực tập, làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp mà nộp Phiếu xác nhận tiếp nhận thực tập hoặc Phiếu xác nhận sử dụng lao động nếu chưa kịp nộp vào ngày 14/01/2020 (tại Phòng 708, gặp anh Quý). Các trường hợp này sẽ bị trừ điểm khi đánh giá kết quả.
  • Ngày 05/03/2020: nộp Báo cáo kết quả thực tập, Phiếu đánh giá kết quả thực tập, Phiếu đánh giá hiệu quả công việc. Lưu ý: không có mẫu chung cho Báo cáo kết quả thực tập, các bạn đã trưởng thành và cần tự quyết định cách thức trình bày báo cáo. Thông tin về người thu báo cáo sẽ được thông báo sau.

File đính kèm: download

Một số lưu ý:

  • Nếu sinh viên cần xin giấy giới thiệu của nhà trường thì liên hệ thầy cô chủ nhiệm
  • Sinh viên miền Nam gửi bản scan (không được chụp bằng máy ảnh) Phiếu xác nhận thực tập và Phiếu xác nhận sử dụng lao động rồi gửi vào email cho anh Quý (quyld2001(at)gmail.com). Bản gốc nộp cho cán sự lớp rồi gửi cho thầy Ngọc Sơn (Ban Đào tạo).

Trân trọng!