Thông tin về doanh nghiệp tiếp nhận thực tập cho AT12
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Chào các bạn AT12 (phía Bắc)

Một lần nữa, nhắc các bạn là các bạn cần tập trung ở Hội trường Học viện vào 08h15 Thứ 4 ngày 08/01/2020 để nghe phổ biến về kế hoạch, nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

Gửi trước các bạn thông tin về một số doanh nghiệp tiếp nhận thực tập: download

Những bạn nào có nhu cầu đăng ký thực tập tại các đơn vị trên thì mang theo CV khi đến Hội trường; ngoài ra có thể đăng ký trước qua các đường link số điện thoại mà các công ty cung cấp.