Thu báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp AT12
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Chào các bạn,

Như đã thông báo trước đó, các bạn cần nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp vào Thứ 2, 17/03/2020. Thông báo này là để khẳng định với các bạn rằng thời hạn đó KHÔNG THAY ĐỔI nữa. Vì thế, các bạn cần chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để nộp cho Khoa ATTT.

Cách thức nộp báo cáo kết quả (bằng văn bản) và trình bày kết quả (vấn đáp trực tiếp) sẽ được thông báo vào cuối tuần này, khi có quyết định của Lãnh đạo Học viện về việc sinh viên sẽ học hay nghỉ vào tuần tới.

Nếu còn vấn đề chưa rõ, hãy liên hệ "giảng viên quản lý thực tập và đồ án" của các bạn. Nếu chưa rõ "giảng viên quản lý thực tập và đồ án" của mình là ai thì hãy liên hệ với cô Thủy (Giáo vụ khoa) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo.