Tổng hợp đăng ký đề tài ĐATN cho AT12
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Gửi các bạn kết quả tổng hợp đăng ký đề tài ĐATN. Yêu cầu các bạn kiểm tra lại một lần nữa thông tin, đặc biệt là kiểm tra lại mã sinh viên. Nếu có sai sót thì liên hệ Giáo vụ khoa (cô Thủy) để đính chính. Việc tiếp theo của các bạn là:

* Theo dõi sát sao thông tin từ Hệ QLSV để đăng ký tín chỉ cho học phần "Đồ án tốt nghiệp", nộp học phí tương ứng.
* Liên hệ người hướng dẫn để xây dựng đề cương đồ án, nộp đề cương về Khoa ATTT vào ngày 17/02/2020.

Tập tin đính kèm: download