Về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ ATTT năm 2014
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Học viện Kỹ thuật Mật mã thông báo về việc tiếp nhận Đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ An toàn thông tin năm 2014 như sau:

          - Thời gian nhận Đơn xin phúc khảo: từ ngày 24/9/2014 đến hết ngày 01/10/2014.

          - Địa điểm nhận Đơn xin phúc khảo: Phòng Sau đại học, Phòng 7, Tầng 4, Khu nhà 17 tầng.

 Học viện Kỹ thuật Mật mã. Địa chỉ số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì,  Hà Nội (không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện).

      - Lệ phí phúc khảo: 45.000 đồng/môn;

      - Thời gian công bố kết quả phúc khảo: ngày 07/10/2014.

      - Mẫu đơn xin phúc khảo: theo mẫu trên website của Học viện

Chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Sau đại học – Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Mẫu đơn xin phúc khảo