Về việc trình bày kết quả TTTN và báo cáo tiến độ ĐATN Lần 1 (AT12+)
Tác giả: Administrator Ngày đăng: In bài viết

Khoa An toàn thông tin thông báo:

Việc chấm kết quả TTTN sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, từ 23/03 đến 27/03. Việc chấm kết quả chủ yếu căn cứ vào Phiếu đánh giá và Báo cáo kết quả thực tập. Tuy nhiên, khi cần, tổ chấm sẽ yêu cầu sinh viên trả lời các câu hỏi để làm rõ những vấn đề trong Báo cáo. Sinh viên không đến Học viện; tổ chấm sẽ liên hệ khi cần.

Do công việc TTTN bị lùi lại so với kế hoạch nên việc Báo cáo tiến độ ĐATN Lần 1 sẽ lùi lại 01 tuần, tức là các bạn sẽ phải nộp báo cáo tiến độ lần 1 vào ngày 30/03/2020. Báo cáo phải do Người hướng dẫn gửi về cho Giảng viên quản lý qua email. Báo cáo được gửi dạng file đính kèm Tức là các bạn cần thực hiện:

 1. Soạn thảo báo cáo tiến độ theo mẫu (download). Đặt tên file là "<Mã sinh viên>. <Họ và tên sinh viên>. Tiến độ ĐATN lần 1". Các thành phần trong tên file được phân tách bởi dấu chấm và dấu cách. Nếu đề tài do nhiều hơn 1 sinh viên thực hiện thì các mã sinh viên được phân tách bởi dấu phẩy và dấu cách, các họ và tên được phân tách bởi dấu phẩy và dấu cách.
  Ví dụ 1: "AT120101. Nguyễn Văn An. Tiến độ ĐATN lần 1"
  Ví dụ 2: "AT120201, AT120202. Trần Huy Bình, Đặng Văn Dũng. Tiến độ ĐATN lần 1".
  Lưu ý: nếu đặt tên file sai quy cách dẫn đến sai sót trong tổng hợp số liệu thì sinh viên tự chịu trách nhiệm. Tên file ở trên chưa bao gồm phần mở rộng.
 2. Thống nhất nội dung báo cáo tiến độ với Người hướng dẫn
 3. Soạn email với tiêu đề như tên file báo cáo (xem bước 1), đính kèm file báo cáo vào email, gửi cho Người hướng dẫn, nhờ Người hướng dẫn chuyển tiếp (forward) tới địa chỉ của Giảng viên quản lý.
  Lưu ý: nếu đặt tiêu đề email sai quy cách dẫn đến sai sót trong tổng hợp số liệu thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Nhắc lại một số mốc thời gian:

 • 20/04: Tiến độ lần 2
 • 11/05: Tiến độ lần 3
 • 25/05: Nộp cuốn đồ án

Lưu ý: nếu thiếu báo cáo tiến độ lần 1 hoặc thiếu hai lần báo cáo tiến độ trở lên thì sẽ không được bảo vệ đồ án.

Nếu có vấn đề cần giải đáp, hãy liên hệ với Giảng viên quản lý của các bạn.

Trân trọng thông báo.